Construire hala de productie pentru spintecare, retezare si sortare‎ cherestea uscata din fag si achizitie de utillaje specifice.

cod SMIS 112814

EUROCOM – EXPANSION SA implementează, în perioada 01.11.2016 și data 31.05.2020 proiectulConstruire hala de productie pentru spintecare, retezare si sortare‎ cherestea uscata din fag si achizitie de utillaje specifice”, cod SMIS 112814, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Contractul de finanţare a fost semnat la data de 13.08.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management şi cu Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud- Muntenia. Perioada de implementare a Proiectului este de 43 luni, respectiv între data 01.11.2016 și data 31.05.2020 aceasta cuprinzând, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta infiintarea si dotarea unei unitati noi de productie in cadrul EUROCOM EXPANSION SA intr-o perioada de 24 luni. Prin prezentul proiect, EUROCOM EXPANSION SA doreste infiintarea unei unitati noi de productie cherestea, dotarea halei de productie cu echipamente tehnologice care formeaza un flux complet independent pentru operatii de spintecare, retezare si sortare cherestea. EUROCOM EXPANSION SA realizeaza prin implementarea proiectului o inovare de proces prin optimizarea fluxului de productie cu produsul software care permite prelucrarea cherestelei in mai multe variante, etichetarea produselor finite in mai multe modalitati, solicitate de pietele externe, si, totodata se realizeaza si o inovare de produs, prin faptul ca linia tehnologica permite obtinerea de noi dimensiuni pentru cherestea, grosimile de 32mm si de 43mm reprezentand caracteristici noi ale produselor viitoare ce urmeaza a diversifica gama actuala de produse.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Construirea unei unitati noi de productie cherestea.
  • Inovarea tehnologica si de produs la nivelul firmei. Acest lucru se va realiza prin dotarea unitatii noi de productie cherestea cu o linie tehnologica pentru spintecare, retezare si sortare cherestea, dotarea cu un program software care sa optimizeze operatiile si sa permita o gama mai diversa de operatii si metode de etichetare a cherestelei (fata de software-ul din configuratie standard a liniei tenologice), dotarea cu un electrostivuitor de mare tonaj care sa optimizeze operatiile de incarcare si descarcare a materiilor prime si produselor finite.
  • Dezvoltarea capacitatii administrative prin experienta implementarii unui proiect cu fondurile nerambursabile si prin crearea de noi locuri de munca.

Rezultatele proiectului:

  • Construirea unei unitati noi de productie cherestea.
  • Dotarea societatii cu echipamente performante pentru productia de cherestea: linie tehnologica pentru spintecarea, retezarea si sortarea cherestelei, program software care sa permita optimizarea fluxului si diversificarea operatiilor de sortare si a modalitatilor de tichetare a acestora, electrostivuitor care sa permita manipularea materiilor prime si a produselor finite in cadrul fluxului tehnlogic si in incinta unitatii de productie. Achizitionarea acestor echipamente va permite cresterea gradului de inovare la nivrlul societatii, atat a procesului tehnologic cat si a produselor rezultate, societatea urmand sa poata obtina produse de cherestea de grosimi mari, de 32mm si de 43mm (produse noi).
  • Incheierea a 11 contracte de prestari servicii, crearea a 16 locuri de munca.

Locatia de implementare a proiectului este: judet Arges, Municipiul Curtea de Arges, str. Ramnicu Valcea, nr. 113-113C.

Valoarea totală a proiectului este de 11.961.009,38 lei din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională – 3.837.655,09 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional – 677.233,25 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului – 2.408.304,94 lei.

Informații suplimentare puteți obține de la dl Sorin George STOICESCU – Manager proiect, e-mail: office@expansion.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați

www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României